آخرین ویرایش : February 27, 2016

ثابت عبدالرزاق الالوسی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۸۵م. )
دکتری ادبیات زبان عربی


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۸۷م. )
رئیس گروه زبان عربی دانشکده تربیت معلم


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی ثابت عبدالرزاق ظاهر الالوسی می باشد.
  • مدیر برنامه در مؤسسه آموزش حرفه ای 1986-1979، مشارکت در کنفرانس ادبای عرب در تونس 1990.

done in 0.0261 seconds