آخرین ویرایش : February 29, 2016

ثامر عباس طاهر لطیف حسین

محل سکونت شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «اخوه سمیه» عشیره «آل یاسر» ساکن در ناصریه و منسوب به سادات است.


done in 0.0217 seconds