آخرین ویرایش : March 6, 2016

ثائر اسوادی محمد حسن

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آل سلطانی» عشیره «الجبیلیون» ساکن در نجف و منسوب به سادات علوی است.


done in 0.0213 seconds