آخرین ویرایش : April 2, 2016

ثریا امین عالی بدر خان عبدالخان

معروف به : احمد ازیری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


فارغ التحصیل رشته حقوق


آثار


نویسنده

" القضیة الکردیة فی مواجهة الأتراک "


این کتاب را به زبان انگلیسی درذ آمریکا فیلادلفیا چاپ نمود، وی همین کتاب را با نام «القضیة الکردیة ماضی الکرد و حاضرهم» به زبان فرانسه و با نام مستعار «د.بله ج شیرکوه» به چا پ رساند و پس از مدتی این کتاب را محمد علی عونی در قاهره 1930 به زبان عربی ترجمه کرد.


تاریخ تولد ۱۸۸۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۸م.
محل تولد شهر استانبول
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
منتسب به مادری چرسکی

توضیحات بیشتر:
  • امیر طایفه «بدر خانیون».
  • نویسنده فرهنگی کرد، چاپ روزنامه «کردستان» با نام مستعار «احمد ازیری» استانبول 1908 و همچنین چاپ این روزنامه بعد از آتش بس 1916 و 1917 در قاهره.
  • مؤسس «جمعیة الاستقلال الکردی» با پشتیبانی دانشجویان کرد و مقیمین قاهره در دانشگاه الأزهر 1920.
  • هماه8نگ کننده جلسات مذاکره با دیگر کردها در خارج از عراق برای گفت و گو پیرامون مسائل کردی.
  • تسلط به چندین زبان زنده دنیا، وی سفرهای متعددی برای طرح دعاوی اکراد به قاهره، حلب، دمشق، بیروت ، امان، فرانسه و آمریکا داشت.

done in 0.0486 seconds