آخرین ویرایش : April 2, 2016

ثعبان آل رخیص

تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد استان نجف
روستای القرنه از توابع ناحیه الحیره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی ثعبان بن شیخ عبد علی بن کاظم بن ردام بن رخیص بن رحال بن نزال الا عبدعون از آل صادج می باشد.
  • شیخ عشایر «اهل الجفه» و از بزرگان شیوخ «آل شبل» از قبایل عربی قحطانی که قرن ها پیش ساکن عراق بودند و به همراه قبیله «الخزاعل» زندگی می کردند. «آل شبل» بنا به روایت نسب شناسان به سه دسته تقسیم می شوند، و «اهل الجفه» یک سوم از این قبایل سه گانه را تشکیل می دهند و آن ها نیز بنا به ترتیبات خود به چند عشیره و طایفه تقسیم می شوند که عبارتند از: «آل رخیص، آل عبدعون، الجلالده، ال بو خلیوی، آل مایع ، آل ضاحی ، آل زیاره، آل بو محمد و الحفیرات» و تمام این شاخه ها تحت نظر «شیخ ثعبان» هستند که به مدیریت عشایر خود می پردازد.
  • وی در سال 1975 قبل از فوت پدرش (متوفی 1990) که به علت کهولت سن از اداره امور عاجز بود شیخ عشیره شد، دیوان وی در حاشیه صحرای «غماس» واقع بود.
  • وی به علم نسب شناسی عشایردر منطقه فرات میانی  آگاه بود ، وی در سال 1990 نابینا شد اما همچنان به اداره امور عشایر ادامه داد.
  • برادران او : عادل هویدی، عبدالحسن، خالد و مالک و فرزندانش ریاض ، غسان، احسان، عماره و انور بودند.
  • عشیره آ نها دارای دیوان بزرگی است که در حواشی صحرای «غماس» واقع شده اس.

done in 0.0232 seconds