آخرین ویرایش : April 4, 2016

جابر عبد علی الدلفی

محل سکونت شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ خاندان «الدلفیه» قبیله «العصافره» وابسته به عشیره «الغوالب» ساکن در ناصریه و منسوب به سادات علوی است.


done in 0.0312 seconds