آخرین ویرایش : April 8, 2016

جاسم عباس محمود

محل سکونت شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «السفافره» عشیره «آلبو اسود» ساکن در سامرا و منسوب به سادات رضوی است.


done in 0.0213 seconds