آخرین ویرایش : April 10, 2016

جاسم لطیف خلف مهدی

محل سکونت شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آلبو لطیف» عشیره «آلبو عظیم» ساکن در سامرا و منسوب به سادات رضوی است.


done in 0.024 seconds