آخرین ویرایش : April 15, 2016

جاسم محمد خلف الرصیف

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۷۳م. )
لیسانس ادبیات


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

اتحادیه نویسندگان در عراق


انتخاب به عنوان عضو شورای مرکزی1994-1990

سردبیر

روزنامه الجمهوریه (چاپ عراق)

( از ۱۹۷۸م. تا ۱۹۹۴م. )


آثار


نویسنده

" الفیصل الثالث "


در دو جلد 1983

" القمر "


در دو بخش 1985

" القعر "

( از ۱۹۸۵م. )

" خط احمر "

( از ۱۹۸۷م. )

" حجابات الحجیم "

( از ۱۹۸۸م. )

" ابجدیة الموت حبا "" تراتیل الوأد "" تلاثاء اخران السعیدة "

( از ۲۰۰۰م. )

" فراعل الخوف "

( از ۲۰۰۴م. )


تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • رمان نویس.
  • او در سال 1994 به اتهام هجوم و تحریک ضد حکومت بعث محکوم به 10 سال زندان شد، وی دوره محکومیت خود را در زندان های مختلف از جمله زندان ابوغریب گذراند و بعد از یک سال و نیم در اواخر سال 1995 آزاد شد.
  • از دیگر آثار او انتشار مقالات هفتگی متعددی طی سالیان متوالی در زوزنامه «الاتجاه الأخر» عراق و روزنامه «الزمان» می باشد.

done in 0.0529 seconds