آخرین ویرایش : April 15, 2016

جاسم محمد عبدالرحمان

محل سکونت شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره «آلبو سراج» از قبیله «بنو عز» ساکن در شهرستان کرکوک و منسوب به سادات است.


done in 0.0239 seconds