آخرین ویرایش : April 15, 2016

جاسم محمد علی حسین الخیاط الفیلی

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر قاهره


رادیو و تلویزیون را ترک کرد به قاهره سفر کرد و در کلوپ های شبانه مشغول کار شد، مورد تعرض مأموران حکومتی قرار گرفت و آنجا را به قصد کانادا ترک نمود.

کشور کانادا


او پس از مدتی کانادا را نیز ترک نمود.

کشور ایالات متحده آمریکا


وی پس از کانادا به آمریکا رفت و تا زمان مرگ به علت عمل جراحی کبد در شیکاگو اقامت گزید.


آثار


خواننده

" اربع حروف من عمری الکتب و بهمتی بیها محبوبی صوت "


این نام اولین آواز وی می باشد که برسر زبان عراقی ها جاری بود.


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر بغداد
محله کهوه شکر نزدیک تسابیل در محله ساکنان عرب و کرد فیلی عشایر کاکائی و ملکشای.
محل درگذشت شهر شیکاگو
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
کرد فیلی

توضیحات بیشتر:
  • وی نواختم عود را نزد سعدی البیاتی فراگرفت.
  • هنرمند، خواننده، از مردان جنبش ملی که در یکی از تظاهرات علیه حکومت عبدالکریم قاسم مجروح شد.
  • وی اولین کار خودش را در برنامه «رکن الهواة» به همراه خوانندگان بزرگ دیگر اجرا کرد.
  • بعد از وی خانواده اش به ایران مهاجرت نموده و تابعیت ایران را گرفته و در ایلام سکونت گزیدند.

done in 0.0278 seconds