آخرین ویرایش : April 16, 2016

جاسم هادی ناصر مهدی الفحام الاعرجی

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «الفحام» عشیره «الاعرجیه» ساکن در نجف و منسوب به سادات است.


done in 0.1318 seconds