آخرین ویرایش : April 16, 2016

جاید زیدان مخلف

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۶۹م. )
اخذ مدرک لیسانس از دانشکده مطالعات اسلامی

دانشکده زبان عربی دانشگاه الازهر

( تا ۱۹۷۸م. )
اخذ مدرک فوق لیسانس

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۸۶م. )
اخذ مدرک دکتری


مناصب و مشاغل


مدرس


آثار


پژوهشگر

" المکتفی فی الوقف و الابتداء "


انتشار کتب و پژوهش های وی از سال 1983 با انتشار تحقیقی تحت این عنوان که تألیف ابو عمرو الدانی بود ، آغاز شد.

" التقاء الساکنین و اثره فی النطق العربی "


از جمله مهم ترین پژوهش های به چاپ رسیده وی می باشد.


تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

done in 0.0294 seconds