آخرین ویرایش : April 18, 2016

جبر عزیز عسکر عفان

محل سکونت شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «العریان» عشیره «المکاصیص» ساکن در ناصریه و منسوب به سادات علوی است.


done in 0.0214 seconds