آخرین ویرایش : April 22, 2016

جبرائیل البناء

مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزش عالی


استاد دانشکده حقوق

کارمند


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۰۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۱م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

کارشناس امور حقوقی، اشتغال در مناصب اداری و مشاوره ای مختلف، وی دارای افکار بدیعی در حوزه تدوین امور حقوقی قانون بود، غیر از آثار مئکور ترجمه هایی نیز از وی به چاپ رسیده است.


done in 0.0243 seconds