آخرین ویرایش : April 24, 2016

جعفر البدیری

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


آثار


نویسنده

" التذکره "


مجموعه ای از رسائل علمی و فقهی است.

" مصباح الانام فی شرح شرائع الاسلام "
تاریخ تولد ۱۸۳۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۰م.
محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق
مدفن روضه حیدریه

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی شیخ جعفر بن احمد سیف البدیری می باشد، وی منتسببه خاندان آل بدیر که از شاخه قبیله «الشریفه» بودند و در نواحی و اطراف فرات میانه پراکنده شدند می باشد.
  • او نزد بزرگان فقه از علمای نجف تحصیل نمود.
  • فقیه ،تدریس علوم دینی برای مدتی در مساجد نجف.
  • طبق آنچه مؤلف اثر «ماضی النجف و حاضرها» آورده است وی اولین فرد از خاندان خود است که به نجف آمد و در سن 120 سالگی فوت کرد.

done in 0.0267 seconds