آخرین ویرایش : April 24, 2016

جعفر الحسینی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۸۲م. )
در دانشکده حقوق

دانشگاه دمشق


لیسانس در رشته حقوق


مناصب و مشاغل


همکاری با


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
محل تولد استان مثنی
شهرستان الخضر
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی نواده علامه عبدالزهراء الحسینی می باشد.
  • وی اندکی پس از ورود به دانشکده حقوق دستگیر شد و به مدت 5 سال در زندان های رژیم بعث به سر برد سپس به کویت مهاجرت کرد و مدتی میز در آنجا زندانی شده تا اینکه به سوریه نقل مکان نمود.

done in 0.0284 seconds