آخرین ویرایش : April 29, 2016

هادی الجزائری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده داروسازی دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۶۵م. )
  • لیسانس داروسازی


مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
محل تولد استان نجف

توضیحات بیشتر:
  • هادی محمد حسن الجزائری
  • داستان نویس، داروساز در «مدینة الطب»، سپس بازنشسته
  • عضو سندیکای داروسازان

done in 0.0262 seconds