آخرین ویرایش : April 29, 2016

هادی الحسینی الصائغ

تاریخ تولد ۱۸۸۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۷م.
محل تولد استان نجف

توضیحات بیشتر:
  • سید هادی حسین جواد الحسینی مشهور به الصائغ
  • تحصیلات مقدماتی به شیوه قدیم در نجف
  • فقیه، مولف دینی، پیشوای فقهی شهر مسیب از سال 1930

done in 0.0218 seconds