آخرین ویرایش : April 29, 2016

هادی حسین فاخر

محل سکونت شهر ناصریه

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «الفاخر» از عشیره «البعاج» و منسوب به سادات

done in 0.0234 seconds