آخرین ویرایش : April 30, 2016

جعفر الخیاط

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کالیفرنیا


فوق لیسانس


مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت علوم عراق


مدیر کل آموزش حرفه ای


آثار


نویسنده

" اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث "


تألیف لونکریک که در بغداد و بیروت طی سه نوبت در سال های 1941-1949-1968 منتشر شد.

" مبادی الزراعة العامة "

( از ۱۹۴۸م. )

مترجم

" العراق دراسة فی تطورة السیاسی "


تألیف فیلیپ ایرلند بیروت 1949


تاریخ تولد ۱۹۱۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۵م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • مترجم، مؤلف کتب تاریخیبا محوریت موضوع عراق، فعالیت در مناصب و وظایف تربیتی و آموزشی.
  • مشارکت در کنفرانس های فرهنگی در داخل و خارج عراق.
  • ترجمه کتب تاریخی که در آن به بررسی تاریخ عراق می پردازد، ترجمه کتبی پیرامون آموزش حرفه ای و صنعتی در عراق و همچنین مقالاتی در زمینه آموزش و پرورش که جلد اول آن در سال 1964 به چاپ رسید.

done in 0.0252 seconds