آخرین ویرایش : April 30, 2016

جعفر باقر حسین علی

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «حسین» وابسته به عشیره «آل یعقوب» اکن در نجف و منسوب به سادات است.


done in 0.0273 seconds