آخرین ویرایش : April 30, 2016

جعفر راضی موسی سلمان الیاسری

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آلبو فریحه» عشیره «آل یاسر» ساکن در نجف و منسوب به سادات است.


done in 0.0314 seconds