آخرین ویرایش : April 30, 2016

جعفر رحمة طعمة موسی

محل سکونت شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «احمد» عشیره «الجوابر» ساکن در ناصریه و ذی قار و منسوب به سادات علوی است.


done in 0.0232 seconds