آخرین ویرایش : May 2, 2016

جعفر شیخ راضی

تحصیلات


محل تحصیل

حوزه علمیه نجف


تحصیل در زمینه مقدمات نحو، صرف و بلاغت، تحصیل در فقه نزد شیخ علی رفیش(متوفی 1334ق) و منطق و اصول نزد شیخ محمد طه نجف.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۶۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۵م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی شیخ جعفر شیخ عبدالحسین شیخ راضی است.
  • فقیه، محقق، شاعر، خاندان وی دارای پیوند خانوادگی با خاندان آل کاشف الغطاء هستند و جد هردوی این خاندان ها شیخ خضر الجناحی است و او اولین مهاجر از این خاندان بود که به منظور کسب علم از شهر حله به نجف مهاجرت کرد.
  • تألیفات:ارائه اشعار وی در مناسبات دینی و مجلسی اما دیوان اشعار وی هرگز به چاپ نرسیده است.

done in 0.0241 seconds