آخرین ویرایش : May 7, 2016

جکر خوین

معروف به : شاعر الشعب

مناصب و مشاغل


مدرس

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد


مدرس زبان کردی_بعد از کودتای قاسم در جولای 1958

همکاری با

رادیو کردی بغداد

( از ۱۹۶۸م. تا ۱۹۷۰م. )

حزب آزادی


همکاری با گروه روشنفکران کرد


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان سوریه


پیوستن به این حزب از زمان تأسیس آن، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات از سال 1958.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور سوریه


بعد از کودتای 1963 به سوریه مهاجرت کرد و در دمشق سکنی گزید 1966.

شهر استکهلم

( از ۱۹۷۹م. تا ۱۹۸۴م. )
تا زمان مرگش در آنجا ماند.


آثار


نویسنده

" تاریخ کردستان "


دو جلدی

" دیوان الفجر "

( از ۱۴۰۲ه.ق. )
استکهلم

دیوان " النار و النهیب "

( از ۱۹۴۵م. )

دیوان " ثورة الحریة "

( از ۱۹۵۴م. )

دیوان " من أنا "

( از ۱۹۷۳م. )

دیوان " الضیاء "

( از ۱۹۸۱م. )

دیوان " الامواج "

( از ۱۹۸۳م. )

دیوان " السلام "

( از ۱۹۸۴م. )

" دیوانا یه که م "

( از ۱۹۴۵م. )
به زبان کردی-دمشق

" جیم وکول به ری "

( از ۱۹۵۴م. )
به زبان کردی-دمشق

" دیوانا دوه م "

( از ۱۹۵۴م. )
به زبان کردی-دمشق

" روشوی داری "


به زبان کردی

" آوا او ده ستورا زمانی کوردی "

( از ۱۹۶۱م. )
به زبان کردی- بغداد

" فصوهه نکاکوردین "

( از ۱۹۶۲م. )
به زبان کردی- بغداد

" فه رهه نکا کوردی "

( از ۱۹۶۲م. )
به زبان کردی-بغداد

" کوتنی نکا کوردی "

( از ۱۹۶۲م. )
به زبان کردی-بغداد

" قاموس کردی-کردی "


به زبان کردی.


تاریخ تولد ۱۹۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۴م.
محل تولد استان ماردین
روستای هساریة
محل درگذشت شهر استکهلم
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
مدفن شهر قامشلی
انتقال جسدش به قامشلی و مدفون در خانه اش.

توضیحات بیشتر:
  • نام وی ملا شیخموس و نیز موسی بن شیخ حسن علی می باشد، جکر خوین یعنی جگر خونین «الکبد المدماة» می باشد.
  • از شاخص ترین شعرای کرد دوران معاصر، در اوایل به افکار مارکسیستی نزدیک شد و طریقت اسلام را رها کردو کشاورزان و فرهنگیان با شعر انقلابی مؤثرش به شورش برانگیخت.
  • از اولین رهبران جنبش کرد در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در سوریه، مشارکت در فعالیت سیاسی طی دهه پنجاه قرن گذشته، پشتیبانی حزب کمونیست سوریه.
  • شروع فعالیت های ادبی در دهه هشتاد قرن بیستم و انعکاس افکار ملی گرایانه و جنبش آزادیخواهانه در قصاید اولیه اش.
  • بسیاری از کردستان ترکیه، ایران و عراق برای تحصیل نزد او آمدند.

done in 0.0402 seconds