آخرین ویرایش : May 8, 2016

جلال امین محمود

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضویت در


گرایشات


عضو

حزب هیوا در کردستان (حزب الامل)


وی ارتش را ترک و به حزب هیوا که یکی از شاخص ترین احزاب کردی بود پیوست.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۱۱م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۴م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • افسر نظامی.
  • وی به فعالان جمهوری خودخوانده مهاباد که در کردستان ایران تشکیل شده بود ملحق شد و به درجه سرهنگی رسید.
  • در کودتای اکتبر شرکت کرد، به زندان افتاد و حکم اعدامش صادر شد اما ظاهرا با وساطت برخی نجات یافت.

done in 0.0281 seconds