آخرین ویرایش : May 8, 2016

جلال بشیر سرسم

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کرکوک


تحصیلات متوسطه در کرکوک

کشور ایالات متحده آمریکا


لیسانس مهندسی عمران 1960، فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان 1964.


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزش عالی


پژوهش به مدت سه سال پس از فارغ التحصیلی و سپس بازگشت به بغداد و فعالیت به عنوان استادیار، رییس گروه عمران در دانشسرای تکنولوژی 1985-1986


آثار


نویسنده

" الهندسة الوصفیة "

( از ۱۹۸۰م. )

" تکنولوجیا الخرسانة "

( از ۱۹۸۲م. )

" المنظور "

( از ۱۹۸۵م. )

" المواد الانشائیة "

( از ۱۹۹۳م. )


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

done in 0.0343 seconds