آخرین ویرایش : May 14, 2016

هادی نعمان محمد الهیتی

تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
محل تولد شهر هیت

توضیحات بیشتر:
  • محقق حوزه رسانه و تبلیغات
  • چاپ روزنامه «الاسبوع»

done in 0.0378 seconds