آخرین ویرایش : May 23, 2016

جمال بابان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۵۰م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق


مناصب و مشاغل


شهردار

دبیرکل

مدیر

مؤسسه فرهنگ و نشر کردی دارالتضامن

( از ۱۹۷۶م. )
زیر نظر وزارت اطلاع رسانی عراق

رئیس

اتحادیه ادیبان کرد

( از ۱۹۷۰م. )
اولین رئیس این اتحادیه

مدیر مسئول

مجله سلیمانیه

( از ۱۹۶۸م. )
به زبان کردی-در زمانی که در مقام شهرداری سلیمانیه بود.


آثار


نویسنده

" خانزاد "

( از ۱۹۵۷م. )

" به له هه وریکی جلکن "

( از ۱۹۵۸م. )

" سه ید که له ک "

( از ۱۹۶۹م. )

" هه ندیک له زاراوانه ی و اتایهک زیاتر ئه به خشن "

( از ۱۹۷۵م. )
بغداد

" اصول اسماء المدن و المواقع العراقیة "

( از ۱۹۷۶م. )

" ما مه یاره "

( از ۱۹۷۹م. )

" السلیمانیة من نواحیها المختلفة "

( از ۱۹۸۱م. )

" سلیمانی: شاره که شاوه که م "


جلد اول 1990، جلد دوم 1998، جلد سوم 2000، جلد چهارم 2002

" بابان فی التاریخ و مشاهیر البابانیین "


بغداد 1993

" اعلام کرد العراق بعد الربع الاول من القرن العشرین "


جلد اول 2005

" اعلام کرد العراق "

( از ۲۰۰۶م. )

" خه ره که شکاوه که "" دادوهری به ناوبانک له میزووداالمحاکمات الکبری فی التاریخ "


بغداد

" له خه و ما لجمیل صائب "


تحقیق

" قسه ی نه سته قی بیشینان جمیل صائب و مصطفی صائب "" مذاکرات علی کمال "


تقدیم و تحقیق

" به ندو ئاموز کاری کاری وهه ندی بابه تی تر لعبد القادر قزار "


تقدیم و تنظیم

" السلیمانیة و مرور مانتی عام علی انشائها "" بنه ماله دیرینه کانی سلیمانی "
تاریخ تولد ۱۹۲۷م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی جمال عبدالقادر عمی بابان می باشد و منتسب به خاندان آل بابان است.
  • تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بابان گذراند.
  • وکیل، نویسنده، مدیر ناحیه و سپس مدیر کل.
  • وی بنا به درخواست شخصی در سال 1976 بازنشسته شد و پس از آن در بغداد به حرفه وکالت مشغول شد.
  • مؤسس باشگاه صلاح الدین در بغداد، این باشگاه یکی از مهم ترین باشگاه های خانوادگی در پایتخت عراق بود و به عنوان رئیس افتخاری این باشگاه از سوی هیئت مدیره انتخاب شد.

done in 0.046 seconds