آخرین ویرایش : May 23, 2016

هادی نهر


توضیحات بیشتر:
  • محقق زبان شناس
  • مشارکت به عنوان محقق و مباحثه کننده در کنفرانس های علمی
  • داوری ده ها رساله فوق لیسانس و دکتری
  • عضو انجمن زبان شناسان عرب در تونس

done in 0.0305 seconds