آخرین ویرایش : May 29, 2016

جمال محمد مصطفی القرداغی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

دادگاه عالی جنایی عراق


وی ریاست این دادگاه را پس از سقوط رژیم و به دستور جلال طالبانی برعهده گرفت.

عضو

مدرس

مراکز آموزش عالی


استاد مؤسسه قضایی و دانشکده حقوق

دانشگاه الرافدین عراقهمکاری با

دادگاه عالی امنیت عراق


در جایگاه قاضی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۰م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۶م.
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت شهر امان
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی قاضی ،نویسنده، پژوهشگر، حقوقدان معروف کرد در عراق می باشد.
  • از مناصب وی می توان به این موارد اشاره نمود: رئیس دادگاه جنایی برای محاکمه مزدوران رژیم سابق عراق، نویسنده کتب و مقالات در زمینه حقوق، مشارکت در منطبق سازی قانون عدالت و برابری اتباع عراقی و کردی، قاضی دادگاه بدوی «الفاو» در بصره و سپس دادگاه بدوی اسکندریه، عضو رئیس دادگاه جنایات «الکرخ» و «الکرادة» ، رئیس دادگاه جنایی «الرصافة»، معاون و رئیس دادگاه تجدید نظر بغداد، عضو و رئیس ذخیره در دادگاه تجدید نظر بغداد، او پس از بازنشسته شدن به وکالت پرداخت.
  • از دیگر فعالیت های وی: نظارت برچندین پژوهش ارائه شده توسط قضات افسران پلیس و دانشجویان مؤسسه قضایی، شرکت در چندین مذاکرات حقوقی در مطالعات عالی ویژه قاضیان و افسران پلیس، مدرس مؤسسه عالی نیروهای امنیتی داخل، شرکت در بسیاری از انجمن ها و کنفرانس های کشورهای عرب و اروپا می باشد.
  • وی برادرزاده محمد علی مصطفی القرداغی است.
  • زرکار محمد امین رئیس دادگاه صدام از شاگردان وی بود.

done in 0.0584 seconds