آخرین ویرایش : October 30, 2011

طلعت خدر سیف الدین

معروف به : همراه طلعت

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم کشاورزی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دروه دوم .
معاون کمیسیون کشاورزی و آبیاری در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان عضو کمیته مرکزی حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
محل تولد شهر اربیل
متولد مخمور در اربیل .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
وی به دلیل کسالت به دانمارک رفته و مستمری از کارافتادگی و بازنشستگی از پارلمان کردستان به عنوان نماینده دریافت می کرده است تا این که در سال 2008 در یک نوار ویدیویی که در برخی شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی منتشر شد ، وی سالم و سرحال به نظر رسید . این تحریف و ظاهرسازی وی باعث ایجاد بحرانی در میان رسانه ها و پارلمان کردستان عراق شد .

done in 0.047 seconds