آخرین ویرایش : June 4, 2016

جمیل الاعظمی

تاریخ تولد ۱۹۰۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۷م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی جمیا بن اسماعیل بن حجازی است.
  • وی مقام موسیی عراقی و سبک های قرائات نزد رشید القندرچی و قدو الاندلی فرا گرفت.
  • وی از قاریان صاحب سبک می باشد. وی در خواندن بیش از 10 مقام ابتکار و نوآوری به کار بست و از جمله مهم ترین این مقامات عبارتند از: حجاز، ابراهیمی و بیات.
  • پخش آثار وی از رادیوهای عراق و کشور های عربی.
  • وی در صنعت بافندگی اشتغال داشت.
  • وی از دوران جوانی با گروه های مولودی خان همراهی و مصاحبت داشتو نزد آن ها شیوه های گوناگون اجرای مقامات را فراگرفت و همچنین بر تهالیل دینی (لا اله الا الله) تسلطی شایان توجه داشت.

done in 0.0234 seconds