آخرین ویرایش : June 4, 2016

جمیل البغدادی

تاریخ تولد ۱۸۷۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی جمیل بن سید سلمان بن مصطفی بن علی می باشد.
  • وی نزد احمد زیدان و امین آغا تحصیل نمود.
  • او قاری و کارشناس مقام موسیقی عراقی و نیز کارشناس مقام در رادیو عراق است.
  • تعدادی از صفحه های صوتی وی در سبک مقامات صباء حدیدی و ابراهیمی منتشر شده است.

done in 0.0239 seconds