آخرین ویرایش : June 12, 2016

جمیل الملائکة

معروف به : استاد ماهر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۴۳م. )
لیسانس علوم مهندسی عمران

دانشگاه برکلی کالیفرنیا

( تا ۱۹۴۶م. )
فوق لیسانس علوم در رشته مهندسی آبیاری

دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا

( تا ۱۹۴۹م. )
دکتری فلسفه


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت صنایع عراق

( از ۱۹۶۵م. )

عضو

انجمن مهندسان آمریکا

( از ۱۹۵۰م. )

هیئت مدیره انجمن پژوهش های علمی عراقانجمن مهندسان عراق

( از ۱۹۶۷م. تا ۱۹۶۸م. )
عضو هیئت مدیره انجمن برای چندین دوره و معاون رئیس انجمن 1965-1964

مجمع علمی عراق

( از ۱۹۶۵م. تا ۱۹۹۶م. )

مجمع زبان عربی دمشق

( از ۱۹۷۳م. )
عضو مکاتبه ای

مجمع زبان عربی اردن


عضو پشتیبان 1980

مدرس

دانشکده مهندسی دانشگاه بغداد

( از ۱۹۵۳م. تا ۱۹۸۸م. )
رئیس دانشکده مهندسی برای چندین دوره و برای آخرین دوره 1964. رئیس گروه مهندسی عمران 1973-1956

کارمند

اداره کل آبیاری بغداد

( از ۱۹۴۳م. تا ۱۹۴۴م. )
ناظر فنی، معاون مهندس اداره 1949


آثار


نویسنده

مترجم


تاریخ تولد ۱۹۲۱م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۵م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

نام کامل وی جمیل عیسی الملائکة می باشد.


done in 0.0379 seconds