آخرین ویرایش : June 12, 2016

جمیل بابان

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده کرکوک طی انتخابات برگزار شده در سال های 1933و 1937 و 1943.

عضو

مجلس مؤسسان عراق


نماینده کرکوک 1924


تاریخ تولد ۱۸۸۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۶م.
محل تولد شهر کفری
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی جمیل بن مجید پاشا بن قادر پاشا بن سلیمان پاشا بن ابراهیم پاشا بن احمد پاشا بن خالد پاشا بن بکر بیگ بن سلیمان بیگ می باشد.
  • او در مدارس عثمانی تحصیل نمود.
  • وی از رجال معروف خانواده بابان می باشد.

done in 0.0215 seconds