آخرین ویرایش : June 17, 2016

هاشم موسی علی

محل سکونت شهر ناصریه

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «العلی» از عشیره «المشعشعیون» و منسوب به سادات

done in 0.0228 seconds