آخرین ویرایش : June 24, 2016

هزرفان

تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
محل تولد شهر دهوک

توضیحات بیشتر:
  • شرکت در بسیاری از جشنواره های شعری

done in 0.0181 seconds