آخرین ویرایش : July 3, 2016

جودت کاظم القزوینی

تحصیلات


محل تحصیل


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر لندن
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0279 seconds