آخرین ویرایش : July 11, 2016

حاجم سلطان ناصر

محل سکونت شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره «المنصور» از قبیله «السعدون» ساکن در کرکوک و منسوب به سادات علوی است.


done in 0.0222 seconds