آخرین ویرایش : July 22, 2016

حازم جواد

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشور عراق


وزیر کشور در امور ریاست جمهوری و سپس وزیر کشور در امور داخلی.


گرایشات


عضو

حزب بعث سوسیالیسم عربی عراق (حزب البعث العربی الاشتراکی)


عضو فرماندهی منطقه ای عراق حزب بعث سوسیالیسم عربی 1963، عضو حزب در جریان سرنگونی عبدالکریم قاسم، دبیر کل فرماندهی حزب در عراق.


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

done in 0.0293 seconds