آخرین ویرایش : July 22, 2016

وهیب عباس

تاریخ تولد ۱۸۷۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر سامرا

توضیحات بیشتر:
  • سید وهب بن عباس بن محمد بن عبدالمطلب
  • از نوادگان سید علی بن شیخ عثمان
  • رئیس عشیره سادات موسوی حسینی رفاعی «آلبو ملیس»
  • دارای تمایلات صوفیانه، وی از سلطان عثمانی برای اداره امور تکیه اش کمک مالی خواست و تکیه او موازین دین، مناسبت ها و اعیاد معروف دینی را زنده نگه می داشت، همچنین محلی برای علماء دین، متصوفین و فقرا در عراق به شمار می آمد، علاقمند به خواندن و جمع آوری کتب تصوف و تاریخ بود
  • فرزندان وی رجب، حمید، مجید،کامل و شامل نام داشتند.

done in 0.9871 seconds