آخرین ویرایش : August 5, 2016

حبیب حسین الحسنی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدرس

کارمند


آثار


نویسنده

" ظنون و اغان "

( از ۱۹۶۰م. )

" شذا الظنون "


قاهره 1965

" اغرودة نهد "


قاهره 1966

" الشمس و الزیتون "


قاهره 1965


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او به پژوهش در زمینه عروض شعر آزاد علاقمند بود.
  • پژوهش ها، مقالات و قصاید او در مطبوعات عربی منتشر شد، در ابتدای دهه هفتاد میلادی تحقیاتی پیرامون عروض شعر آزاد در مجله دانشکده ادبیات منتشر کرد، موضوع پایان نامه دکتری و فوق لیسانس او در زمینه شعر سمبلیک در آثار «الرفاء» و نیز زندگینامه او می باشدکه طی دو کتاب در فاصله سال های 1981-1977 به چاپ رسیده است.

done in 0.0292 seconds