آخرین ویرایش : August 20, 2016

حروش السالم


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او حروش بن سالم بن عبدالعزیز بن فرحان پاشا می باشد و از نوادگان محمد الجرباء است.
  • وی خواندن و نوشتن را نزد پدر خویش فراگرفت.
  • او از رؤسای قبیله «شمر» و نسب شناس می باشد
  • وی کتابخانه ای مشحون از کتب علوم دینی و تاریخ تمدن ها داشت که از کتابخانه های کمیاب عراق محسوب می شد، وی به جست و جو و پژوهش در نسب و شجره عرب و قبیله شمر و علم هیئت، نجوم، فقه، شرع و قانون پرداخت.
  • پسران او عبارتند از: مزاحم، عبدالرزاق، مطلک، محمود، حمیدی، نواف، فیصل، اسعد و محسن و احمد.

done in 0.0438 seconds