آخرین ویرایش : August 28, 2016

حسن اسماعیل

محل سکونت شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ خاندان «الظاهر» عشیره «الفکره» از قبیله «النعیم» ساکن در مرکز شهر کرکوک و منسوب به سادات است.


done in 0.0206 seconds