آخرین ویرایش : September 30, 2016

خالد احمد حسین النقشبندی الکردی الشهر زوری


توضیحات بیشتر:

وی مبلغ و موسس طریقت نقشبندیه در کردستان عراق و ایران و نیز در سوریه ، از  " شیخ محمد قسیم " رئیس علمای سسندج در کردستان ایران کسب مجوز کرد، به سلیمانیه بازگشت و به تدریس در آن مشغول شد، سپس به حج رفت و برای کسب علم از یکی از دراویش در سال 1807 به هند سفر کرد، وی در آنجا با متصوفین و طریقت آنها آشنا شد و به درجه ارشاد توسط شیخ عبدالله احرار رسید، به سلیمانیه بازگشت و شروع به انتشار مذهب صوفیه اش در روستای " توبله" از توابع استان حلبچه کرد،چیزی نگذشت که برخی از مشایخ طریق "قادریه " به او اعتراض کردند،به بغداد مهاجرت کرد و به رقابت با آنها پرداخت، سپس در سال 1813م در ایام "داود پاشا، (والی عراق) به دمشق رفت، در آنجا دهها مرید و پیرو، که در رآس آنها "شیخ محمد عیسی الکردی" و "شیخ محمد الخانی" قرار داشتند به او پیوستند تا اینکه به عنوان " المجدد فی العالم الاسلامی و کبیر علمائه " معروف شد و مقلب به " ذوالجناحین " شد از قدس دیدار کرد و با علماء و بزرگان آن دیار به مباحثه پرداخت و دوباره به حج رفت، سپس به دمشق بازگشت و با مرض طاعون در گذشت.


done in 0.0311 seconds