آخرین ویرایش : September 30, 2016

هادی حسن علیوی


توضیحات بیشتر:
  • فوق لیسانس علوم سیاسی1978 ، دکتری تاریخ معاصر، دریافت گواهی صلاحیت اقتصادهای شغلی از ایتالیا 1974
  • محقق مباحث سیاسی
  • مدیر موسسه فرهنگ کارگری در موصل(نینوا) 1971
  • مشارکت در کنفرانس اقتصادهای شغلی در برلین 1974
  • مدیر مرکز مستندسازی رسانه ای در کشورهای حوزه خلیج فارس 1984
  • مشارکت در نشست مستندسازی و اطلاع رسانی در تونس 1984
  • استاد دانشگاه

done in 0.3843 seconds