آخرین ویرایش : October 14, 2016

خالد الخزرجی

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل تولد شهر سماوه
شهرسماوه در استان المثنی
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی مدرس مقطع ابتدایی طی 26 سال ، فعالیت در مطبوعات ، عضو اتحادیه ادبا  ، مشارکت در کنفرانس های ادبی و جشنوارها ی شعری "مرید " و بازنشسته 1988 و انتشار قصائد و مقالات وی در مطبوعات از سال 1958و اولین مقاله ای که از وی در این سال منتشر شد پیرامون انقلاب الجزائر در روزنامه " الناس" بود و نیز دست نوشته هایی در زمینه آموزش و روانشناسی.


done in 0.0356 seconds