آخرین ویرایش : November 13, 2016

خزعل مهدی المرسومی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه اوکلاهما آمریکا


دکتری از دانشگاه اوکلاهاما


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۶۸م. )
استاد گروه اقتصاد در دانشگاه بغداد


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
محل تولد استان دیاله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی کارشناس و محقق اقتصادی، استادیار در ایالت متحده آمریکا مدیر کل توسعه صنایع بوده از فعالیتهای دیگر وی مشارکت در کنفرانس اقتصاددانان عرب در دمشق 1972، مشارکت در کنفرانس های اقتصادی بین المللی در شیلی 1972 و آمریکا 1975 می باشد.

done in 0.0262 seconds